Despre noi
Despre noi de ce Tourist Informator hardware Terminale indoor şi outdoor software websiteuri, aplicaţii mobile Servicii consultanţă, managment, suport tehnic

Consultanţă

Societatea noastră colaborează cu firme de consultanţe formate din specialişti cu o vastă experienţă în acest domeniu, care lucrează în cadrul proiectelor cofinanţate din fonduri europene înca din perioada de preaderare. Împreună, oferim consultanţă şi asistenţă primăriilor, asociaţiilor turistice în implementarea proiectelor europene pentru dotările necesare funcţionării centrelor de informare turistică şi achiziţionarea sistemelor de managment al destinaţiilor turistice.

Pregătim şi elaborăm documentaţille necesare implementării proiectului, conform specificaţiilor privind acordarea de ajutoare financiară.

Pentru solicitanţii fondurilor europene oferim:

Pentru beneficiarii de fonduri europene oferim servicii complete de consultanţă in perioada de implementare a proiectelor câştigate.